Декларация за поверителност

Въведение

Talesoflife.net е персонален блог сайт, чиято цел е да предоставя на своите чиаттели полезна и интересна информация относно различни теми.

Тази Декларация за поверителност се отнася единствено до talesoflife.net с поместено обозначение за България, наричани по-долу „този Уебсайт“.

Борислав и Яна Борисови са тези, които управляват този уебсайт, а настоящата Декларация за поверителност регламентира начина, по който защитаваме потребителската информацията, получена чрез този Уебсайт.

Чрез използването на този Уебсайт Вие давате съгласието си да използваме информацията Ви, по начина описан в Декларацията за поверителност.

Настоящата декларация за поверителност може да бъде допълвана или изменяна във времето със специфични условия, които се отнасят до определени части от този Уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно настоящата декларация за поверителност, молим да отправяте въпросите си до Webmaster Services, като използвате линка Свържете се с нас.

Събиране на информация

Като посетител, вие не сте длъжни да предоставяте определена лична информация, за да използвате този Уебсайт. Сайтът обработва единствено информация, която е конкретно и доброволно предоставена от посетителите. Такава информация може да се отнася за, но не е ограничена до вашето име, настоящата ви длъжност, фирмен адрес, имейл адрес и номера на телефон и факс.

Възможно е ние да съхраняваме и поддържаме предоставено от Вас съдържание, включително, но не само публикации в блогове, форуми, уики сайтове и други приложения на социални медии и услуги, които ние евентуално предоставяме.

Ние обикновено не изискваме предоставянето на чувствителна информация (напр. данни, отнасящи се до раса и етнически произход, религиозни вярвания, криминално минало, телесно или душевно здраве, или сексуална ориентация) от посетителите. Когато това е необходимо, ние ще искаме изричното Ви съгласие за събирането и използването на такава информация.

Информация за логове, “бисквитки” и интернет маяци

Тази страница съхранява стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че нашата страница в интернет е добре поддържана и за да гарантираме по-добра навигация в рамките на страницата, ние, или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (електронни изображения, които позволяват на интернет страницата да брои посетителите на определена страница, и за достъп до определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

Ползване на информацията

Възможно е да предоставите лична информация в този Уебсайт, например с цел получаване на достъп до определено съдържание, да се включите в секцията с коментари под всяка една публикация, или да заявите желание за получаване на комуникации по конкретни теми, които Ви интересуват. В такива случаи информацията, която подавате, ще бъде използвана за управление на Вашите заявки и за подобряване на този Уебсайт и свързаните с него услуги, които ви се предлагат. Ние имаме право да използваме личната Ви информация за маркетингови цели или за изпращане на промоционални материали или съобщения, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Възможно е да се свържем с Вас и за обратна връзка свързана с маркетингови или други проучвания.

Вашата лична информация може да бъде използвана и за защита правата и законните ни интереси, както и тези на нашите потребители, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.

Вие можете по всяко време да поискате от нас да спрем да Ви изпращаме съобщения по електронна поща или друга комуникация, в отговор на предоставена от Вас лична информация на този Уебсайт.

Разкриване на информация на трети страни

Ние няма да предоставяме личната Ви инаворация на трети лица освен в случаите, когато това се изисква от органите на реда.

Личната информация може да бъде предоставяна на правоохранителни, регулаторни или други държавни органи, или трети страни, когато това е необходимо за спазване на правни или регулаторни задължения или изисквания.

Предоставяйки информация посредством този уебсайт, Вие давате съгласието си за предоставяне на иформация, съгласно описаното по-горе.

Блогове, форуми, уикита и други социални медии

Този уебсайт може да хоства различни блогове, форуми, уикита и други социални медийни приложения или услуги, които Ви позволяват да споделяте съдържание с други потребители (наричани „Социални медийни приложения“). Всяка лична или друга информация, която споделяте в Социалните медийни приложения, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни приложения, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване на каквато и да било лична или друга информация от други потребители, която Вие споделяте в Социалните медийни приложения.

Достъп до информация

Посетителите, които биха желали да получат достъп до своята информация, за да променят своите данни или, за да прекратят абонамент за получавани комуникации, трябва да се свържат с уеб администратора на услуги чрез линка за връзка с нас. Във всички случаи ние ще третираме исканията за достъп до информацията или за промяна на информацията в съответствие с приложимите законови изисквания.

Сигурност на информацията

Ние сме установили разумни търговски стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на този уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила след датата на последната редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как се защитава Вашата информация.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца под и на 13-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 13-годишна възраст.

Въпроси

Ако имате някакви въпроси или съмнения относно опазването на поверителността на Вашите данни при ползването на този сайт, моля да ги отправите към уеб администратора, използвайки линка за връзка с нас.